Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Ανασκόπηση της πολωνικής προεδρίας (συζήτηση)
 6.Σχέδιο πίνακα αποτελεσμάτων για την επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου *** (ψηφοφορία)
  
7.5.Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών (ψηφοφορία)
  
7.6.Πρόταση απόφασης σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας και τις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
  
7.7.Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: κ. Coeuré * (ψηφοφορία)
  
7.8.Μελλοντικό πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου (ψηφοφορία)
  
7.9.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (ψηφοφορία)
  
7.10.Συνάντηση ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (ψηφοφορία)
  
9.2.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 14.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ***I (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I (συζήτηση)
 16.Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών (συζήτηση)
 17.Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ (συζήτηση)
 18.Συμφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 21.Δημοσιονομικός έλεγχος της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της ΕΕ στο Αφγανιστάν (σύντομη παρουσίαση)
 22.Στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία (σύντομη παρουσίαση)
 23.Υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Benoît Coeuré
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1999 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (344 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (940 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (285 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (510 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1867 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου