Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (złożone projekty rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Bilans polskiego przewodnictwa (debata)
 6.Projekt tabeli wskaźników do celów nadzorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)
  
7.3.Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I (głosowanie)
  
7.4.Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE i Marokiem *** (głosowanie)
  
7.5.Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego komisji stałych (głosowanie)
  
7.6.Projekt decyzji w sprawie składu liczebnego delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych i delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)
  
7.7.Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego - B. COEURE * (głosowanie)
  
7.8.Przyszły protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Królestwem Maroka (głosowanie)
  
7.9.Wpływ kryzysu finansowego na sektor obrony (głosowanie)
  
7.10.Szczyt UE-Rosja (głosowanie)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Europejska polityka sąsiedztwa (głosowanie)
  
9.2.Unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Skład grup politycznych
 14.Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji ***I (debata)
 15.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***I (debata)
 16.Jednolity europejski obszar transportu (debata)
 17.Warunki osadzenia w UE (debata)
 18.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Swobodny przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej (debata)
 21.Kontrola budżetowa pomocy finansowej UE dla Afganistanu (krótkie przedstawienie)
 22.Strategia UE wobec Azji Środkowej (krótkie przedstawienie)
 23.Bezpieczeństwo i higiena pracy (krótkie przedstawienie)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego – Benoît Coeuré
Protokół (211 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1999 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (241 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (300 kb) Wyniki głosowań imiennych (940 kb)    
 
Protokół (266 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (487 kb) Wyniki głosowań imiennych (1919 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności