Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2011 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Bilanţul Preşedinţiei poloneze (dezbatere)
 6.Proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Instrumentul de asistență pentru preaderare ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman ***I (vot)
  
7.3.Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic ***I (vot)
  
7.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc *** (vot)
  
7.5.Propunere de decizie privind componenţa numerică a comisiilor permanente (vot)
  
7.6.Propunere de decizie privind componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)
  
7.7.Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré * (vot)
  
7.8.Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (vot)
  
7.9.Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării (vot)
  
7.10.Summitul UE-Rusia (vot)
 8.Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 9.Votare (continuare)
  
9.1.Politica europeană de vecinătate (vot)
  
9.2.Politica UE de combatere a terorismului (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Componenţa grupurilor politice
 14.Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ***I (dezbatere)
 15.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I (dezbatere)
 16.Spațiul european unic al transporturilor (dezbatere)
 17.Condiţiile de detenţie în UE (dezbatere)
 18.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile (dezbatere)
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană (dezbatere)
 21.Controlul bugetar al asistenţei financiare acordate de UE Afganistanului (prezentare succintă)
 22.Strategia UE pentru Asia Centrală (prezentare succintă)
 23.Sănătatea şi securitatea în muncă (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré
Proces-verbal (221 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (1999 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (247 kb) Listă de prezență (51 kb) Rezultatele voturilor (291 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (938 kb)    
 
Proces-verbal (263 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (545 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1925 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate