Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 5.Zhodnotenie poľského predsedníctva (rozprava)
 6.Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Nástroj predvstupovej pomoci ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  
7.3.Používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch ***I (hlasovanie)
  
7.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)
  
7.5.Návrh rozhodnutia o počte členov stálych výborov (hlasovanie)
  
7.6.Návrh rozhodnutia o počte členov medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (hlasovanie)
  
7.7.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré * (hlasovanie)
  
7.8.Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (hlasovanie)
  
7.9.Vplyv finančnej krízy na sektor obrany (hlasovanie)
  
7.10.Samit EÚ – Rusko (hlasovanie)
 8.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Európska susedská politika (hlasovanie)
  
9.2.Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zloženie politických skupín
 14.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***I (rozprava)
 15.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (rozprava)
 16.Jednotný európsky dopravný priestor (rozprava)
 17.Podmienky zadržiavania v EÚ (rozprava)
 18.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (rozprava)
 21.Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (stručná prezentácia)
 22.Stratégia EÚ pre Strednú Áziu (stručná prezentácia)
 23.Zdravie a bezpečnosť pri práci (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky: p. Coeuré
Zápisnica (213 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1999 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (238 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (286 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (938 kb)    
 
Zápisnica (262 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (483 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1926 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia