Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Sammanfattning av det polska ordförandeskapet (debatt)
 6.Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Instrument för stöd inför anslutningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (omröstning)
  
7.3.Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (omröstning)
  
7.4.Fiskepartnerskap EG–Marocko *** (omröstning)
  
7.5.Förslag till beslut om de ständiga utskottens numeriska sammansättning (omröstning)
  
7.6.Förslag till beslut om den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar. (omröstning)
  
7.7.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré * (omröstning)
  
7.8.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (omröstning)
  
7.9.Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (omröstning)
  
7.10.Toppmöte EU-Ryssland (omröstning)
 8.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  
9.2.EU:s strategi för terrorismbekämpning (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.De politiska gruppernas sammansättning
 14.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ***I (debatt)
 15.Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (debatt)
 16.Ett gemensamt europeiskt transportområde (debatt)
 17.Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (debatt)
 18.Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (debatt)
 21.Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (kortfattad redogörelse)
 22.EU:s strategi för Centralasien (kortfattad redogörelse)
 23.Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré
Protokoll (217 kb) Närvarolista (63 kb)    Omröstningar med namnupprop (1999 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (330 kb) Omröstningar med namnupprop (967 kb)    
 
Protokoll (260 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (382 kb) Omröstningar med namnupprop (1860 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy