Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (ingivna resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Sammanfattning av det polska ordförandeskapet (debatt)
 6.Förslag till resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Instrument för stöd inför anslutningen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (omröstning)
  
7.3.Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (omröstning)
  
7.4.Fiskepartnerskap EG–Marocko *** (omröstning)
  
7.5.Förslag till beslut om de ständiga utskottens numeriska sammansättning (omröstning)
  
7.6.Förslag till beslut om den numeriska sammansättningen i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till gemensamma parlamentarikerkommittéer och delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer samt multilaterala parlamentariska församlingar. (omröstning)
  
7.7.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré * (omröstning)
  
7.8.Det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (omröstning)
  
7.9.Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (omröstning)
  
7.10.Toppmöte EU-Ryssland (omröstning)
 8.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  
9.2.EU:s strategi för terrorismbekämpning (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.De politiska gruppernas sammansättning
 14.Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ***I (debatt)
 15.Inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå ***I (debatt)
 16.Ett gemensamt europeiskt transportområde (debatt)
 17.Förhållanden vid frihetsberövande inom EU (debatt)
 18.Utvidgning av bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet EG/Uzbekistan till att omfatta bilateral handel med textilprodukter (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen (debatt)
 21.Budgetkontroll av EU:s finansiella stöd för Afghanistan (kortfattad redogörelse)
 22.EU:s strategi för Centralasien (kortfattad redogörelse)
 23.Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion: Benoît Coeuré
Protokoll (217 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1999 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (330 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (967 kb)    
 
Protokoll (260 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (382 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1860 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy