Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

6. Международен ден на момичето (писмена декларация)
Пълни стенографски протоколи

Писмена декларация № 0039/2011, внесена от членовете на ЕП Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová в подкрепа на Международния ден на момичето е събрала подписите на мнозинството на членовете на Парламента и във връзка с това, съгласно член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на своите адресати и ще бъде публикувана в приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2011)0593), с посочени в протокола имената на подписалите я членове на ЕП. (Вж. приложение 1).

Изказа се Edite Estrela.

°
° ° °

Изказа се Lothar Bisky, който уведоми, че мароканските власти са попречили физически на Willy Meyer, който през октомври е бил в Западна Сахара, да слезе от самолета, и изрази протест срещу подобно поведение (Председателят го увери в солидарността на Парламента).

Изказаха се: Nicole Sinclaire относно процедурата за писмените декларации и Sonia Alfano относно наводненията, които наскоро са засегнали Сицилия.

Правна информация - Политика за поверителност