Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

6. Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού (γραπτή δήλωση)
CRE

Η γραπτή δήλωση 0039/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová υπέρ της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Κοριτσιού συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2011)0593) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (__[A173177]__).

Παρεμβαίνει η Edite Estrela.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Lothar Bisky, ο οποίος δηλώνει ότι ο Willy Meyer, τον περασμένο Οκτώβριο στη Δυτική Σαχάρα εμποδίστηκε βίαια από τις μαροκινές αρχές να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο του και διαμαρτύρεται για αυτή τη συμπεριφορά (Η Πρόεδρος τον διαβεβαιώνει για την αλληλεγγύη του Σώματος).

Παρεμβαίνουν οι Nicole Sinclaire επί της διαδικασίας των γραπτών δηλώσεων και Sonia Alfano σχετικά με τις πλημμύρες που έπληξαν πρόσφατα τη Σικελία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου