Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 december 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

6. Internationale meisjesdag (schriftelijke verklaring)
Volledige verslagen

Schriftelijke verklaring 0039/2011 ingediend door de leden Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová over een internationale meisjesdag is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2011)0593) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage I).

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Lothar Bisky, die erop wijst dat de Marokkaanse autoriteiten het Willy Meyer in oktober jl. in de Westelijke Sahara fysiek onmogelijk hebben gemaakt het vliegtuig te verlaten en die protesteert tegen deze gang van zaken (de Voorzitter verzekert hem van de solidariteit van het Parlement).

Nicole Sinclaire voert het woord over de procedure voor de schriftelijke verklaringen en Sonia Alfano voert het woord over de recente overstromingen op Sicilië.

Juridische mededeling - Privacybeleid