Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. decembra 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

6. Medzinárodný deň dievčaťa (písomné vyhlásenie)
Doslovný zápis

Písomné vyhlásenie 0039/2011, ktoré predložili poslanci Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová, o Medzinárodnom dni dievčaťa bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2011)0593).

V rozprave vystúpila Edite Estrela.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Lothar Bisky, ktorý upozornil na to, že v októbri tohto roku marocké orgány silou bránili poslancovi Willymu Meyerovi, aby vystúpil z lietadla v Západnej Sahare, a ohradil sa proti tomuto konaniu (predsedajúca ho uistila o solidarite Parlamentu).

Vystúpili títo poslanci: Nicole Sinclaire k priebehu predkladania písomných vyhlásení a Sonia Alfano k nedávnym záplavám na Sicílii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia