Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.2. Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност