Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 december 2011 - Straatsburg

7. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Begrotingscontrole op de financiële bijstand van de EU aan Afghanistan (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

7.2. Mededingingsbeleid van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid