Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. decembra 2011 - Štrasburg

7. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.2. Politika hospodárskej súťaže EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia