Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2958(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0727/2011

Разисквания :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Гласувания :

PV 15/12/2011 - 9.9

Приети текстове :

P7_TA(2011)0587

Протокол
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург

9.9. Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 et B7-0731/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0727/2011

(за замяна на B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 et B7-0730/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Илиaна Ивaнова и Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE;

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūtė, Ioan Enciu, Илияна Маринова Йотова, Ивайло Калфин, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru и Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D;

Marian Harkin, Renate Weber и Филиз Хакъева Хюсменова, от името на групата ALDE;

Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2011)0587)

(Предложението за резолюция B7-0731/2011 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност