Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2945(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0701/2011

Debatter :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Omröstningar :

PV 15/12/2011 - 14.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0590

Protokoll
Torsdagen den 15 december 2011 - Strasbourg

13.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 och B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Mitro Repo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai och Jaroslav Paška.

Talare: Joaquín Almunia (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 15.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy