Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. detsember 2011 - Strasbourg

13. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.12.2011protokoll punkt 3.)


13.1. Aserbaidžaan ja eelkõige Rafiq Tagi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Mitro Repo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 14.1.


13.2. Naiste olukord Afganistanis ja Pakistanis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 ja B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda ja Norica Nicolai tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Ana Gomes, Rui Tavares ja Mitro Repo.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 14.2.


13.3. Tuneesia ja Zakaria Bouguira juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 ja B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Monica Luisa Macovei ja Eija-Riitta Korhola.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik ja Ana Gomes.

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2011protokoll punkt 14.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika