Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2945(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0701/2011

Arutelud :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Hääletused :

PV 15/12/2011 - 14.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0590

Protokoll
Neljapäev, 15. detsember 2011 - Strasbourg

14.1. Aserbaidžaan ja eelkõige Rafiq Tagi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0701/2011

(asendades B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel;

Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0590)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika