Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2945(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0701/2011

Keskustelut :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Äänestykset :

PV 15/12/2011 - 14.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0590

Pöytäkirja
Torstai 15. joulukuuta 2011 - Strasbourg

14.1. Azerbaidžan, erityisesti Rafig Tagin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0701/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 ja B7-0709/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0590)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö