Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2945(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0701/2011

Dezbateri :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Voturi :

PV 15/12/2011 - 14.1

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0590

Proces-verbal
Joi, 15 decembrie 2011 - Strasbourg

14.1. Azerbaidjan, în special cazul lui Rafiq Tagi (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 şi B7-0709/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0701/2011

(care înlocuieşte B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 şi B7-0709/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR;

Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2011)0590)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate