Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2945(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0701/2011

Debatter :

PV 15/12/2011 - 13.1
CRE 15/12/2011 - 13.1

Omröstningar :

PV 15/12/2011 - 14.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0590

Protokoll
Torsdagen den 15 december 2011 - Strasbourg

14.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Rafiq Tagi (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 och B7-0709/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0701/2011

(ersätter B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 och B7-0709/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza och Mitro Repo för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen och Graham Watson för ALDE-gruppen;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen;

Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0590)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy