Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. december 15., Csütörtök - Strasbourg

17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 2014–2020-as időszakra szóló „Jogok és polgárság” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Javaslat a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Javaslat a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Javaslat a Menekültügyi és Migrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL, BUDG

- Javaslat az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Javaslat az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, EMPL, IMCO

- Javaslat az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Javaslat az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG, TRAN

- Javaslat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

ITRE, ECON, IMCO

- Javaslat a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

IMCO, TRAN

- Javaslat a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, ITRE, REGI

- Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra (COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, ECON

- Javaslat a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat a pénzügyi tranzakciós adó alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Javaslat a hozzáadottérték-adó alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

JURI, ECON, CONT

- Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága határozattervezete az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezetéről és működéséről szóló 2009/496/EK, Euratom határozat módosításáról (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

utalva

illetékes :

AFCO

2) a képviselők, az eljárási szabályzat módosítására irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 212. cikke)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni és Diana Wallis. Javaslat az Európai Parlament eljárási szabályzatának új, 42a. és a 203a. cikkek beillesztésével történő módosítására (az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet megvalósítása) (B7-0732/2011)
utalva illetékes: AFCO
vélemény: PETI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat