Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 15 декември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)
 3.Последни решения на Съвета и преглед на Комисията на регламента за ЕФПГ - Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (разискване)
 4.Програма "Интелигентна енергия - Европа" (разискване)
 5.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 6.Международен ден на момичето (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Бюджетен контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Политиката на ЕС в областта на конкуренцията (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
 8.Обръщение на председателя Йежи Бузек – преглед на мандата му на тази длъжност
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2009/019 FR/Renault от Франция) (гласуване)
  
9.2.Публичен достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия ***I (гласуване)
  
9.3.Изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност ***I (гласуване)
  
9.4.Положението в Сирия (гласуване)
  
9.5.Проект на таблица за наблюдение на макроикономическите неравновесия (гласуване)
  
9.6.Eдинно европейско транспортно пространство (гласуване)
  
9.7.Условията за задържане в рамките на ЕС (гласуване)
  
9.8.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (гласуване)
  
9.9.Свободно движение на работници в рамките на Европейския съюз (гласуване)
  
9.10.Стратегията на ЕС за Централна Азия (гласуване)
  
9.11.Здравословни и безопасни условия на труд (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
13.1.Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi
  
13.2.Положението на жените в Афганистан и Пакистан
  
13.3.Тунис: случаят на Zakaria Bouguira
 14.Време за гласуване
  
14.1.Азербайджан и по-специално случаят на Rafiq Tagi (гласуване)
  
14.2.Положението на жените в Афганистан и Пакистан (гласуване)
  
14.3.Тунис: случаят на Zakaria Bouguira (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Внесени документи
 18.Решения относно някои документи
 19.Писмени декларации (внасяне)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Международен ден на момичето (писмена декларация)
Протокол (275 kb) Присъствен списък (58 kb)    Резултати от поименно гласуване (1456 kb) Приложение 1 (9 kb) 
 
Протокол (281 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (375 kb) Резултати от поименно гласуване (714 kb)    
 
Протокол (295 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (582 kb) Резултати от поименно гласуване (1486 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност