Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 15. december 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Syrien (indgivne beslutningsforslag)
 3.Rådets seneste afgørelser og Kommissionens revision af EGF-forordningen - Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrig) (forhandling)
 4.Programmet "Intelligent Energi – Europa" (forhandling)
 5.EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 6.International pigedag (skriftlig erklæring)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Budgetkontrol med EU's finansielle bistand til Afghanistan (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.EU's konkurrencepolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
 8.Tale af Europa-Parlamentets formand, Jerzy Buzek – Tilbageblik på hans funktionsperiode
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrig) (afstemning)
  
9.2.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter ***I (afstemning)
  
9.3.Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I (afstemning)
  
9.4.Situationen i Syrien (afstemning)
  
9.5.Udkast til resultattavle til overvågning af makroøkonomiske ubalancer (afstemning)
  
9.6.Et fælles europæisk transportområde (afstemning)
  
9.7.Forholdene under frihedsberøvelse i EU (afstemning)
  
9.8.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (afstemning)
  
9.9.Fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU (afstemning)
  
9.10.EU-strategien for Centralasien (afstemning)
  
9.11.Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
13.1.Aserbajdsjan, især Rafiq Tagi-sagen
  
13.2.Kvindernes situation i Afghanistan og Pakistan
  
13.3.Tunesien: Zakaria Bouguira-sagen
 14.Afstemningstid
  
14.1.Aserbajdsjan, især Rafiq Tagi-sagen (afstemning)
  
14.2.Kvindernes situation i Afghanistan og Pakistan (afstemning)
  
14.3.Tunesien: Zakaria Bouguira-sagen (afstemning)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Modtagne dokumenter
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - International pigedag (skriftlig erklæring)
Protokol (249 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1456 kb) Bilag 1 (8 kb) 
 
Protokol (240 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (353 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (684 kb)    
 
Protokol (263 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (438 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1402 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik