Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 15. decembra 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení)
 3.Nedávne rozhodnutia Rady a revízia nariadenia o EGF zo strany Komisie – Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) (rozprava)
 4.Program Inteligentná energia – Európa (rozprava)
 5.Politika hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 6.Medzinárodný deň dievčaťa (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Politika hospodárskej súťaže EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
 8.Prejav predsedu Jerzyhy Buzeka – Vyhodnotenie pôsobenia vo funkcii
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) (hlasovanie)
  
9.2.Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***I (hlasovanie)
  
9.3.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (hlasovanie)
  
9.4.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
9.5.Návrh hodnotiacej tabuľky na účely dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami (hlasovanie)
  
9.6.Jednotný európsky dopravný priestor (hlasovanie)
  
9.7.Podmienky zadržiavania v EÚ (hlasovanie)
  
9.8.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (hlasovanie)
  
9.9.Voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie (hlasovanie)
  
9.10.Stratégia EÚ pre Strednú Áziu (hlasovanie)
  
9.11.Zdravie a bezpečnosť pri práci (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
13.1.Azerbajdžan, najmä prípad Rafiqa Tagiho
  
13.2.Situácia žien v Afganistane a Pakistane
  
13.3.Tunisko: prípad Zakarjá Búghiru
 14.Hlasovanie
  
14.1.Azerbajdžan, najmä prípad Rafiqa Tagiho (hlasovanie)
  
14.2.Situácia žien v Afganistane a Pakistane (hlasovanie)
  
14.3.Tunisko: prípad Zakarjá Búghiru (hlasovanie)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Predložené dokumenty
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Medzinárodný deň dievčaťa (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (251 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1456 kb) Príloha 1 (8 kb) 
 
Zápisnica (270 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (374 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (710 kb)    
 
Zápisnica (266 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (552 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1470 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia