Indiċi 
Minuti
PDF 273kWORD 277k
Il-Ħamis, 15 ta' Diċembru 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Deċiżjonijiet reċenti tal-Kunsill u rieżami mill-Kummissjoni tar-regolament EGF - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault imressqa minn Franza) (dibattitu)
 4.Programm Enerġija Intelliġenti-Ewropa (dibattitu)
 5.Il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)
 6.Il-Jum Internazzjonali tal-Bniet (dikjarazzjoni bil-miktub)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
 8.Diskors tal-President Jerzy Buzek – Ħarsa lura lejn il-mandat tiegħu
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
9.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault imressqa minn Franza) (votazzjoni)
  
9.2.L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ***I (votazzjoni)
  
9.3.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima ***I (votazzjoni)
  
9.4.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)
  
9.5.Abbozz ta' Tabella ta' Valutazzjoni għas-sorveljanza tal-iżbilanċi makroekonomiċi (votazzjoni)
  
9.6.Żona Unika Ewropea tat-Trasport (votazzjoni)
  
9.7.Il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni fl-UE (votazzjoni)
  
9.8.Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Uzbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti (votazzjoni)
  
9.9.Il-moviment liberu tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
9.10.L-Istrateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali (votazzjoni)
  
9.11.Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
13.1.Azerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Rafiq Tagi
  
13.2.Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan
  
13.3.Tuneżija: il-każ ta' Zakaria Bouguira
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  
14.1.Azerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Rafiq Tagi (votazzjoni)
  
14.2.Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan (votazzjoni)
  
14.3.Tuneżija: il-każ ta' Zakaria Bouguira (votazzjoni)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Dokumenti mressqa
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Il-Jum Internazzjonali tal-Bniet (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Diċembru 2011 (punt 13 tal- Minuti ta' 13.12.2011).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim u Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP)) (B7-0721/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin u Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP)) (B7-0722/2011);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini u Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP)) (B7-0723/2011);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP)) (B7-0724/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky u Dominique Vlasto f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP)) (B7-0725/2011);

- Willy Meyer, Sabine Lösing u Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2011/2880(RSP)) (B7-0726/2011).

Votazzjoni: punt 9.4 tal- Minuti ta' 15.12.2011.


3. Deċiżjonijiet reċenti tal-Kunsill u rieżami mill-Kummissjoni tar-regolament EGF - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault imressqa minn Franza) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjonijiet reċenti tal-Kunsill u rieżami mill-Kummissjoni tar-regolament EGF

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault minn Franza) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0396/2011)

Barbara Matera ippreżentat ir-rapport tagħha.

Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" Silvia-Adriana Ţicău u Estelle Grelier, Frédéric Daerden f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, José Manuel Fernandes, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" Ilda Figueiredo u Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Alexander Alvaro, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" Paul Rübig u Silvia-Adriana Ţicău, Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Damien Abad, Pervenche Berès, Paul Murphy, Estelle Grelier u Mairead McGuinness.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu Barbara Matera u Janusz Lewandowski

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal- Minuti ta' 15.12.2011.


4. Programm Enerġija Intelliġenti-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000244/2011) mressqa minn Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera u Romana Jordan f'isem il-Grupp PPE, Fiona Hall u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDEClaude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALEAnni Podimata, Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Silvia-Adriana Ţicău u Britta Thomsen f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Il-programm Enerġija Intelliġenti - Ewropa (IEE) fil-qafas finanzjarju multiannwali (B7-0668/2011)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000322/2011) mressqa minn Rolandas Paksas u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, lill-Kummissjoni: Il-Programm "Enerġija Intelliġenti - Ewropa II" u l-perspettivi finanzjarji multiannwali (B7-0672/2011)

Maria Da Graça Carvalho, Graham Watson, Claude Turmes, Teresa Riera Madurell u Rolandas Paksas daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmu Pilar del Castillo Vera f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Béla Kovács, Danuta Jazłowiecka, Edit Herczog u Mario Pirillo.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Mairead McGuinness, Iosif Matula, Judith A. Merkies, Zigmantas Balčytis, Luís Paulo Alves, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellem Janusz Lewandowski.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni [2011/2094(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

Andreas Schwab ippreżenta r-rapport tiegħu.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Tkellem Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Ashley Fox (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Marian-Jean Marinescu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Peter Skinner f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Krišjānis Kariņš, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Thomas Mann, George Sabin Cutaş, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan u Tomasz Piotr Poręba.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău u Petru Constantin Luhan.

Tkellmu Joaquín Almunia u Andreas Schwab.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal- Minuti ta' 15.12.2011.


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

6. Il-Jum Internazzjonali tal-Bniet (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0039/2011 ippreżentata mill-Membri Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová dwar il-Jum Internazzjonali tal-Bniet ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2011)0593) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1).

Tkellem Edite Estrela.

°
° ° °

Tkellem Lothar Bisky, li indika li Willy Meyer, f'Ottubru li għadda fis-Saħara tal-Punent, l-awtoritajiet Marokkini żammewh fiżikament milli jinżel mill-ajruplan tiegħu, u pprotesta kontra din l-imġiba (Il-President żgurah mis-solidarjetà tal-Parlament).

Tkellmu Nicole Sinclaire dwar il-proċedura tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub u Sonia Alfano dwar l-għargħar li laqat dan l-aħħar lil Sqallija.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan [2011/2014(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Jens Geier (A7-0388/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0578)


7.2. Il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni [2011/2094(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0424/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Tkellmu Andreas Schwab, qabel il-votazzjoni u wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, biex jitlob, skont it-termini tal-Artikolu 177 paragrafu 4 tar-Regoli ta' Proċedura, li r-rapport tal-votazzjoni fis-sessjoni ta' Frar 2012, u Udo Bullmann, biex tappoġġja din it-talba. Il-Parlament laqa' t-talba.

(Il-ħin tal-votazzjoni ġie interrott f'dan il-punt, u se jerġa' jibda wara d-diskors tal-President tal-Parlament).


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

8. Diskors tal-President Jerzy Buzek – Ħarsa lura lejn il-mandat tiegħu

Jerzy Buzek għamel diskors fl-okkażjoni tat-tmiem tal-mandat tiegħu bħala President tal-Parlament Ewropew.


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

9. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

9.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault imressqa minn Franza) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault minn Franza) [COM(2011)0420 - C7-0193/2011- 2011/2158(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0396/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0579)

Intervent

Estelle Grelier, biex jipproponi emena orali għall-paragrafu 7 li ma ntlaqgħatx, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


9.2. L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0229 - C6-0184/2008- 2008/0090(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Michael Cashman (A7-0426/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0580)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0580)

Intervent

Michael Cashman (rapporteur).


9.3. Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi l-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà [Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima] [COM(2010)0611 - C7-0343/2010- 2010/0303(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0581)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0581)


9.4. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 u B7-0725/2011.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0721/2011

(flok B7-0721/2011, B7-0722/2011, B7-0723/2011, B7-0724/2011 et B7-0725/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Andrzej Grzyb, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Mário David, Simon Busuttil, Franck Proust, Agnès Le Brun, Michael Gahler, Nadezhda Neynsky u Dominique Vlasto f'isem il-Grupp PPE.

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin u Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR;

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE;

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean-Paul Besset, Malika Benarab-Attou, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Eva Joly, Reinhard Bütikofer u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Adottata (P7_TA(2011)0582)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0726/2011 waqgħet.)


9.5. Abbozz ta' Tabella ta' Valutazzjoni għas-sorveljanza tal-iżbilanċi makroekonomiċi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0690/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0583)


9.6. Żona Unika Ewropea tat-Trasport (votazzjoni)

Rapport dwar pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti [2011/2096(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A7-0425/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0584)


9.7. Il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni fl-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0687/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0585)

Interventi

Birgit Sippel, biex tippreżenta emenda orali ħalli jiżdied paragrafu 4a ġdid, li ntlaqgħet, u William (The Earl of) Dartmouth, biex jippreżenta emenda orali għall-paragrafu 6, li ma ntlaqgħetx, billi aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.


9.8. Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Uzbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti (votazzjoni)

Rapport interim dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Uzbekistan, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim sabiex jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim għall-kummerċ bilaterali fit-tessuti, b'konsiderazzjoni tal-iskadenza tal-Ftehim bilaterali dwar it-tessuti [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0427/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0586)


9.9. Il-moviment liberu tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011, B7-0730/2011 u B7-0731/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0727/2011

(flok B7-0727/2011, B7-0728/2011, B7-0729/2011 et B7-0730/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova u Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE;

Rovana Plumb, Stephen Hughes, Hannes Swoboda, Kinga Göncz, Vilija Blinkevičiūte, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Ivailo Kalfin, Cătălin Sorin Ivan, George Sabin Cutaş, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru u Silvia-Adriana Ticău, f'isem il-Grupp S&D;

Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE.

Adottata (P7_TA(2011)0587)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0731/2011 waqgħet.)


9.10. L-Istrateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali (votazzjoni)

L-istat tal-implementazzjoni tal-istrateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali [2011/2008(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0588)

Intervent

Nicole Kiil-Nielsen, biex tippreżenta emenda orali għall-paragrafu 20, li ntlaqgħet.


9.11. Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rieżami ta' nofs il-perjodu tal-istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol [2011/2147(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Karima Delli (A7-0409/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0589)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jens Geier - A7-0388/2011
Iva Zanicchi, Elena Băsescu u Kay Swinburne

Rapport Barbara Matera - A7-0396/2011
Ashley Fox, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire u Syed Kamall

Rapport Michael Cashman - A7-0426/2011
Peter Jahr, Kay Swinburne u Syed Kamall

Rapport Knut Fleckenstein - A7-0372/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Kay Swinburne

Is-sitwazzjoni fis-Sirja - RC-B7-0721/2011
Mitro Repo u Elena Băsescu

Abbozz ta' Tabella ta' Valutazzjoni għas-sorveljanza tal-iżbilanċi makroekonomiċi - RC-B7-0690/2011
Elena Băsescu, Kay Swinburne u Daniel Hannan

Rapport Mathieu Grosch - A7-0425/2011
Giommaria Uggias, Elena Băsescu, Peter Jahr u Kay Swinburne

Rapport George Sabin Cutaş - A7-0427/2011
Mitro Repo, Kay Swinburne u Daniel Hannan

Il-moviment liberu tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea - RC-B7-0727/2011
Peter Jahr u Martin Kastler

Rapport Nicole Kiil-Nielsen - A7-0338/2011
Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Paul Murphy, Elena Băsescu u Kay Swinburne

Rapport Karima Delli - A7-0409/2011
Mitro Repo, Elena Băsescu, Kay Swinburne u Martin Kastler


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 13.12.2011)


13.1. Azerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Rafiq Tagi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 u B7-0709/2011

Charles Tannock, Véronique De Keyser, Rui Tavares, Monica Luisa Macovei u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Mitro Repo.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Norica Nicolai u Jaroslav Paška.

Tkellem Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal- Minuti ta' 15.12.2011.


13.2. Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 u B7-0713/2011

Charles Tannock, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Raül Romeva i Rueda, Paul Murphy, Cristian Dan Preda u Norica Nicolai ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Joanna Senyszyn f'isem il-Grupp S&D, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Ana Gomes, Rui Tavares u Mitro Repo.

Tkellem Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.2 tal- Minuti ta' 15.12.2011.


13.3. Tuneżija: il-każ ta' Zakaria Bouguira

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 u B7-0720/2011

Véronique De Keyser, Rui Tavares, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Monica Luisa Macovei u Eija-Riitta Korhola.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Michael Gahler, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Norica Nicolai, Bogusław Sonik u Ana Gomes.

Tkellem Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal- Minuti ta' 15.12.2011.


14. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


14.1. Azerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Rafiq Tagi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 u B7-0709/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0701/2011

(flok B7-0701/2011, B7-0703/2011, B7-0705/2011, B7-0706/2011 u B7-0709/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE;

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR;

Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2011)0590)


14.2. Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0710/2011, B7-0711/2011 u B7-0713/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0702/2011

(flok B7-0702/2011, B7-0704/2011, B7-0707/2011, B7-0708/2011, B7-0711/2011 u B7-0713/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska u Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rovana Plumb, Antigoni Papadopoulou u Silvia Costa f'isem il-Grupp S&D,

Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE;

Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis, Ryszard Antoni Legutko, Julie Girling, Tadeusz Cymański u Andrea Češková f'isem il-Grupp ECR;

Fiorello Provera u Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2011)0591)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0710/2011 waqgħet.)


14.3. Tuneżija: il-każ ta' Zakaria Bouguira (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 u B7-0720/2011.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0712/2011

(flok B7-0712/2011, B7-0714/2011, B7-0716/2011, B7-0717/2011, B7-0718/2011, B7-0719/2011 u B7-0720/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik u Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser u Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D;

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE;

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares, Frieda Brepoels, François Alfonsi u Franziska Katharina Brantner f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2011)0592)


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp PPE:

Kumitat AFET: György Schöpflin minflok Othmar Karas

Kumitat DEVE: Jean Roatta minflok András Gyürk

Kumitat CONT: Eva Ortiz Vilella, Jan Olbrycht m'għadhomx membri aktar.

Kumitat EMPL: Frank Engel m'għadux membru aktar.

Kumitat ENVI: Zofija Mazej Kukovič, Kārlis Šadurskis

Kumitat ITRE: András Gyürk, Salvador Sedó i Alabart

Kumitat IMCO: Gino Trematerra

Kumitat LIBE: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frank Engel, Svetoslav Hristov Malinov

Kumitat AFCO: György Schöpflin m'għadux membru aktar.

Sottokumitat SEDE: Othmar Karas


17. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza (COM(2011)0758 - C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, FEMM, EMPL, BUDG, JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (COM(2011)0750 - C7-0441/2011 - 2011/0365(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (COM(2011)0751 - C7-0443/2011 - 2011/0366(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil u l-Fond għas-Sigurtà Interna u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżi (COM(2011)0752 - C7-0444/2011 - 2011/0367(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tar-riskji (COM(2011)0753 - C7-0445/2011 - 2011/0368(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta’ groundhandling fl-ajruporti tal-Unjoni u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill96/67/KE (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ENVI, EMPL, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1198/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill NruXXX/2011 dwar il-politika marittima integrata] (COM(2011)0804 - C7-0460/2011 - 2011/0380(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI, BUDG, TRAN, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta’ entitajiet ta’ interess pubbliku (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ITRE, ECON, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell ta’ ħoss tal-vetturi bil-mutur (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

IMCO, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG, ITRE, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (COM(2011)0877 - C7-0502/2011 - 2011/0430(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

CULT, JURI, LIBE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura biex isiru disponibbli r-riżorsi proprji bbażati fuq it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (COM(2011)0738 - C7-0503/2011 - 2011/0334(CNS))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE, JURI, ECON, CONT

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsa proprja bbażata fuq taxxa fuq il-valur miżjud (COM(2011)0737 - C7-0504/2011 - 2011/0333(CNS))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

JURI, ECON, CONT

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni li temenda d-Deċiżjoni 2009/496/EC, Euratom dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (SEC(2011)1507 - C7-0505/2011 - 2011/2314(ACI))

irreferut

responsabbli :

AFCO

2) mill-membri, proposta biex temenda r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 212 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gerald Häfner, Erminia Mazzoni u Diana Wallis. Proposta biex temenda r-Regoli ta' Proċedura – Inserzjoni ta' Artikolu ġdid, 42a, u Artikolu ġdid, 203a (Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej) (B7-0732/2011)

irreferut responsabbli: AFCO

opinjoni: PETI


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CULT

- It-tqassim tax-xogħlijiet awdjoviżivi onlajn fl-Unjoni Ewropea (2011/2313(INI))
(opinjoni: JURI, ITRE)

Kumitat ENVI

- L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale (2011/2308(INI))

- L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020 (2011/2307(INI))
(opinjoni: PECH, AGRI, ITRE, REGI)

- L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, qabel l-adozzjoni ta' approċċ globali neċessarju għall-isfidi Ewropej rigward l-ilma (2011/2297(INI))
(opinjoni: ITRE)

Kumitat INTA

- Aspetti kummerċjali tas-sħubija tal-Lvant (2011/2306(INI))

Kumitat ITRE

- L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale (2011/2309(INI))

Kumitat REGI

- L-ottimizzazzjoni tar-rwol tal-iżvilupp territorjali fil-Politika ta' Koeżjoni (2011/2312(INI))
(opinjoni: EMPL)

- L-iżvilupp mill-ġdid urban bħala kontribut għat-tkabbir ekonomiku fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE (2011/2311(INI))

- Strateġija għar-Reġjun tal-Atlantiku fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE (2011/2310(INI))

Kumitati assoċjati

Kumitat ENVI

- L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
(opinjoni: IMCO)
Kumitati assoċjati ENVI, AGRI
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 08.12.2011)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat DEVE, Kumitat ITRE

- Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, u revoka tad-Direttiva 2004/39/KE (Tfassil mill-ġdid) (COM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: DEVE, ITRE, JURI

Kumitat INTA

- Emenda tad-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ECON, INTA

Kumitat CONT

- Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: EMPL, ECON, CONT


19. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Il-Membri li jissemmew hawn taħt bagħtu dikjarazzjonijiet bil-miktub sabiex jiddaħħlu fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0036/2011

Valdemar Tomaševski

43

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

365

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

104

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

110

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

321

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

239

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

22

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

75

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

156

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

66

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

109

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

60

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

119

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

112

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

63

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

100


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 16 sad-data 19 ta' Jannar 2012.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, de Sarnez, Désir, Deutsch, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazej Kukovič , Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Il-Jum Internazzjonali tal-Bniet (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0039/2011 imressqa mill-membri Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová dwar il-Jum Internazzjonali tal-Bniet (punt 6 tal- Minuti ta' 15.12.2011 et P7_TA(2011)0593) iffirmata minn 404 membri:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Ioannis Kasoulides, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Raimon Obiols, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Jean Roatta, Robert Rochefort, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Axel Voss, Diana Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza