Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2012 m. sausio 16 d. - Strasbūras

3. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad nuo 2011 m. gruodžio 21 d. José Manuel García-Margallo y Marfil paskirtas Ispanijos vyriausybės nariu.

Kadangi pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos yra nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis paskelbė, kad jo vieta nuo 2011 m. gruodžio 21 d. yra laisva ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad nuo 2011 m. gruodžio 23 d. Íñigo Méndez de Vigo paskirtas Ispanijos vyriausybės nariu.

Kadangi pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos yra nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis paskelbė, kad jo vieta nuo 2011 m. gruodžio 23 d. yra laisva ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie Maria Auxiliadora Correa Zamora, kuri pakeis José Manuel García-Margallo y Marfil, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. sausio 13 d..

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie Juan Naranjo Escobar, kuris pakeis Íñigo Méndez de Vigo, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2012 m. sausio 13 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Maria Auxiliadora Correa Zamora ir Juan Naranjo Escobar įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Ilda Figueiredo raštu pranešė, kad nuo 2012 m. sausio 18 d. atsistatydina iš Parlamento nario pareigų.

Michail Tremopoulos raštu pranešė, kad nuo 2012 m. vasario 2 d. atsistatydina iš Parlamento nario pareigų.

Elizabeth Lynne raštu pranešė, kad nuo 2012 m. vasario 4 d. atsistatydina iš Parlamento nario pareigų.

Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalį paskelbė, kad jų vietos nuo šių datų yra laisvos ir apie tai informavo atitinkamas valstybes nares.

°
° ° °

Įsigalėjus protokolui, kuriuo keičiamas 36 protokolas dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties iki 2009–2014 m. kadencijos pabaigos, kompetentingos Nyderlandų valdžios institucijos nuo 2011 m. gruodžio 15 d. Daniël van der Stoep paskyrė užimti Nyderlandams skirtą vietą.

Kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos pranešė apie Ana Miranda, kuri pakeis Oriol Junqueras Vies, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. sausio 1 d..

Kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Younous Omarjee, kuris pakeis Elie Hoarau, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2012 m. sausio 4 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Daniël van der Stoep, Ana Miranda ir Younous Omarjee įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

Teisinė informacija - Privatumo politika