Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 stycznia 2012 r. - Strasburg

4. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu)

- (O-000239/2011), które skierowali do Komisji Maria do Céu Patrão Neves w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos w imieniu grupy S&D, i James Nicholson w imieniu grupy ECR: Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności (B7-0675/2011);

- (O-000302/2011), które skierowała do Komisji Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL: Przejrzystość i sprawiedliwość w łańcuchu dostaw żywności (B7-0676/2011);

- (O-000001/2012), które skierowali do Komisji Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD: Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności (B7-0021/2012).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 123 Regulaminu)

- Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda i Marc Tarabella, w sprawie europejskiego programu oczyszczania rzek i stref przybrzeżnych zanieczyszczonych polichlorowanymi bifenylami (PCB) (0001/2012);

- Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes i Rui Tavares, w sprawie stosowania bezzałogowych statków powietrznych do zabójstw celowanych (0002/2012);

- Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Niccolò Rinaldi i David-Maria Sassoli, w sprawie wsparcia dla ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych (0003/2012).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności