Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. ledna 2012 - Štrasburk

5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů – zprávy

- * Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED) (13895/2011 - C7-0302/2011 - 2011/0188(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0004/2012)

- * Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 29 o jednotných podmínkách pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla (13894/2011 - C7-0303/2011 - 2011/0191(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0005/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, a o stanovení souvisejících procesních ujednání (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0391/2011)

- Zpráva o změně čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu o zprávách z vlastního podnětu (2011/2168(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

- Zpráva o dodavatelském řetězci pro zemědělské vstupy: struktura a důsledky (2011/2114(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: José Bové (A7-0421/2011)

- Zpráva o situaci žen ve válce (2011/2198(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Norica Nicolai (A7-0429/2011)

- Zpráva o kosmické strategii Evropské unie sloužící občanům (2011/2148(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Aldo Patriciello (A7-0431/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Louis Michel (A7-0441/2011)

- Zpráva o rozvojové spolupráci EU na podporu cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2030 (2011/2112(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Norbert Neuser (A7-0442/2011)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Indonéské republiky o některých aspektech leteckých služeb (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0448/2011)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0450/2011)

2) od poslanců – návrh usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Sandra Kalniete a Vytautas Landsbergis: Návrh usnesení o dvacátém výročí zániku Sovětského svazu (B7-0733/2011)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí