Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 17 stycznia 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

6. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący ogłosił, że otrzymał następujące kandydatury na wiceprzewodniczących: Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Isabelle Durant, Othmar Karas, Miguel Angel Martínez Martínez, Edward McMillan-Scott, Georgios Papastamkos, Gianni Pittella, Anni Podimata, Jacek Protasiewicz, László Surján, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák i Rainer Wieland.

W związku z tym, że liczba kandydatów przekracza liczbę stanowisk do obsadzenia, przewodniczący zaproponował wybór wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 15 ust. 1 Regulaminu.

Przewodniczący przypomniał przepisy art. 15 ust. 1 Regulaminu i poinformował posłów o obowiązującej procedurze głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 20.05 w celu obliczenia głosów, zostało wznowione o godz. 21.15)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ

Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności