Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - Strasbourg

4. Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (jätkub)
Istungi stenogramm

Parlamendi president luges ette kolmanda hääletusvooru tulemused:

- hääletanute arv:     672

- täitmata või kehtetuid hääletussedeleid:    17

- antud hääli:     655

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile: 18.1.2012 protokolli lisa 1)

Saadud hääled kahanevas järjekorras:

- Gianni Pittella:   319 häält

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 häält

- Anni Podimata:    281 häält

- Alejo Vidal-Quadras:    269 häält

-Georgios Papastamkos:    248 häält

- Roberta Angelilli:    246 häält

- Othmar Karas:    244 häält

- Edward McMillan-Scott:    239 häält

- Isabelle Durant:    238 häält

- Alexander Alvaro:    235 häält

- Rainer Wieland:    230 häält

- Oldřich Vlasák:    223 häält

- Jacek Protasiewicz:    206 häält

- László Surján:    188 häält

Neliteist kandidaati valiti ilma hääletuseta Euroopa Parlamendi asepresidentideks.

Kodukorra artikli 15 lõike 2 kohaselt määrab asepresidentide järjestuse nende valimise järjekord.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika