Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

4. Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (voortzetting)
CRE

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming van de derde stemronde voor:

- aantal deelnemers:    672

- blanco of ongeldige stemmen:     17

- uitgebrachte stemmen:    655

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen: bijlage 1 van de notulen van 18.1.2012)

Aantal behaalde stemmen in dalende volgorde:

- Gianni Pittella   319

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295

- Anni Podimata:    281

- Alejo Vidal-Quadras:    269

-Georgios Papastamkos:    248

- Roberta Angelilli:    246

- Othmar Karas:    244

- Edward McMillan-Scott:    239

- Isabelle Durant:    238

- Alexander Alvaro:    235

- Rainer Wieland:    230

- Oldřich Vlasák:    223

- Jacek Protasiewicz:    206

- László Surján:    188

De veertien kandidaten zijn bij acclamatie gekozen tot ondervoorzitters van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 15, lid 2, van het Reglement wordt de rangorde van de ondervoorzitters bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen.

Juridische mededeling - Privacybeleid