Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

4. Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (pokračovanie)
CRE

Predseda prečítal výsledky tretieho kola hlasovania:

- počet hlasujúcich poslancov:         672

- počet nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov: 17

- počet odovzdaných hlasov:           655

(Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice: príloha I zápisnice zo dňa 18.1.2012)

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

- Gianni Pittella   319 hlasov

- Miguel Angel Martínez Martínez:    295 hlasov

- Anni Podimata:    281 hlasov

- Alejo Vidal-Quadras:    269 hlasov

-Georgios Papastamkos:    248 hlasov

- Roberta Angelilli:    246 hlasov

- Othmar Karas:    244 hlasov

- Edward McMillan-Scott:    239 hlasov

- Isabelle Durant:    238 hlasov

- Alexander Alvaro:    235 hlasov

- Rainer Wieland:    230 hlasov

- Oldřich Vlasák:    223 hlasov

- Jacek Protasiewicz:    206 hlasov

- László Surján:    188 hlasov

Štrnásti kandidáti boli aklamáciou zvolení za podpredsedov Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 15 ods. 2 rokovacieho poriadku bolo prednostné poradie podpredsedov určené podľa poradia, v akom boli zvolení.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia