Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

5. Det danske formandskabs program (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det danske formandskabs program

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Krisztina Morvai, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Nicole Sinclaire, Barry Madlener, løsgænger, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes og Mara Bizzotto.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie og Frédéric Daerden.

Talere: José Manuel Barroso og Helle Thorning-Schmidt (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik