Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - Strasbourg

5. Taani eesistumise programm (arutelu jätkamine)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Taani eesistumise programm

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes ja Mara Bizzotto.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie ja Frédéric Daerden.

Sõna võtsid José Manuel Barroso ja Helle Thorning-Schmidt (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika