Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. január 18., Szerda - Strasbourg

5. A dán elnökség programja (a vita folytatása)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A dán elnökség programja

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Barry Madlener, független, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes és Mara Bizzotto.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ
elnök

Felszólal: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark és Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie és Frédéric Daerden.

Felszólal: José Manuel Barroso és Helle Thorning-Schmidt (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat