Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

5. Programma van het Deense voorzitterschap (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Programma van het Deense voorzitterschap

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Barry Madlener, niet-fractiegebonden lid, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes en Mara Bizzotto.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie en Frédéric Daerden.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso en Helle Thorning-Schmidt (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid