Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 ianuarie 2012 - Strasbourg

5. Programul Preşedinţiei daneze (continuarea dezbaterii)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul Preşedinţiei daneze

José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Morten Messerschmidt, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Barry Madlener, neafiliat, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes şi Mara Bizzotto.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark şi Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie şi Frédéric Daerden.

Au intervenit: José Manuel Barroso şi Helle Thorning-Schmidt (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate