Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

5. Program dánskeho predsedníctva (pokračovanie rozpravy)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program dánskeho predsedníctva

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Morten Messerschmidt v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Barry Madlener, nezaradený poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes a Mara Bizzotto.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie a Frédéric Daerden.

Vystúpili títo rečníci: José Manuel Barroso a Helle Thorning-Schmidt (predsedníčka Rady).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia