Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 18. januar 2012 - Strasbourg

5. Program danskega predsedstva (nadaljevanje razprave)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Program danskega predsedstva

José Manuel Barroso (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Søren Bo Søndergaard v imenu skupine GUE/NGL, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Barry Madlener samostojni poslanec, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes in Mara Bizzotto.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorili so Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark in Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie in Frédéric Daerden.

Govorila sta José Manuel Barroso in Helle Thorning-Schmidt (predsedujoča Svetu).

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov