Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

5. Danska ordförandeskapets program (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Danska ordförandeskapets program

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Martin Callanan för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Barry Madlener, grupplös, Bendt Bendtsen, Dan Jørgensen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Paul Murphy, Niki Tzavela, Philip Claeys, Werner Langen, Claude Moraes som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Alexander Graf Lambsdorff, Claude Turmes och Mara Bizzotto.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Nicole Sinclaire, Mario Mauro, Edite Estrela, Ewald Stadler, Jean-Pierre Audy, Cătălin Sorin Ivan, Pablo Zalba Bidegain, Liisa Jaakonsaari, Ildikó Gáll-Pelcz, Zita Gurmai, Othmar Karas, Gunnar Hökmark och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giuseppe Gargani, Ana Gomes, Sarah Ludford, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Margrete Auken, Sophie Auconie och Frédéric Daerden.

Talare: José Manuel Barroso och Helle Thorning-Schmidt (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy