Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 18. janvāris - Strasbūra

6. Parlamenta sastāvs

Sēdes vadītājs sveica jaunos Parlamenta deputātus Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda un Younous Omarjee (2012. gada 16. janvāra protokola 3. punkts “Parlamenta sastāvs”).

°
° ° °

Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Inês Cristina Quintas Zuber ir iecelta par Parlamenta deputāti Ilda Figueiredo vietā, sākot ar 2012. gada 18. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Inês Cristina Quintas Zuber pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika