Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

6. Samenstelling Parlement

De Voorzitter verwelkomt Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda en Younous Omarjee (punt 3 van de notulen van 16.1.2012 "Samenstelling Parlement").

°
° ° °

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Inês Cristina Quintas Zuber tot lid van het Parlement, ter vervanging van Ilda Figueiredo, met ingang van 18 januari 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Inês Cristina Quintas Zuber, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid