Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 18 ianuarie 2012 - Strasbourg

6. Componenţa Parlamentului

Preşedintele a urat bun-venit lui Maria Auxiliadora Correa Zamora, Juan Naranjo Escobar, Daniël van der Stoep, Ana Miranda şi Younous Omarjee (punctul 3 al PV din 16.1.2012 „Componenţa Parlamentului”)

°
° ° °

Autorităţile competente portugheze au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Inês Cristina Quintas Zuber, în locul lui Ilda Figueiredo, ca deputată în Parlament, cu efect de la 18 ianuarie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Inês Cristina Quintas Zuber se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate