Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

9. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han denne onsdag sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakt, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistisk registrering af vejgodstrafikken (omarbejdning) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik