Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakt som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning) (00061/2011/LEX - C7-0013/2012 - 2010/0258(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy