Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. január 18., Szerda - Strasbourg

10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2011.12.21) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról szóló 1569/2007/EK rendelet módosításáról - (C(2011)9585) - határidő: 21.03.2012
utalva illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2011.12.21) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókkal és a reklámokkal kapcsolatos elemek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelet módosításáról - (C(2011)9591) - határidő: 21.03.2012
utalva illetékes: ECON
vélemény: JURI

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012.1.6.) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tagállamok által bejelentendő adatforrásokra és adatparaméterekre vonatkozó II. mellékletének módosításáról - (C(2011)9986) - határidő: 06.03.2012
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

A Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012.1.16.) az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (átdolgozás) az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről - (C(2011)10050) - határidő: 16.03.2012
utalva illetékes: ITRE

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat