Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. január 18., Szerda - Strasbourg

11. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról (D016983/03 - 2012/2507(RPS) - határidő: 11/04/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete XXX a 692/2008/EK rendelet hidrogénnel és hidrogén és földgáz keverékével üzemelő gépjárműveknek a kibocsátásra vonatkozó típus-jóváhagyási követelményei, valamint a villamos erőátviteli rendszerrel rendelkező járművekre vonatkozó egyedi információknak az EK-típusjóváhagyáshoz beadandó adatközlő lapon való feltüntetése tekintetében történő módosításáról (D016995/01 - 2012/2508(RPS) - határidő: 11/04/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete (XXX) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I. és IX. mellékletének módosításáról, továbbá VIII. mellékletének felváltásáról; valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló 692/2008/EK bizottsági rendelet I. és XII. mellékletének módosításáról (D017002/01 - 2012/2510(RPS) - határidő: 12/04/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 62/2006/EK rendelet módosításáról (D017247/02 - 2012/2503(RPS) - határidő: 05/04/2012)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a metil-nonil-keton hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D017345/02 - 2012/2518(RPS) - határidő: 12/04/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a diklórfosznak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (D017594/01 - 2012/2514(RPS) - határidő: 12/04/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a nalednek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (D017613/01 - 2012/2515(RPS) - határidő: 12/04/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a sósav hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D017615/02 - 2012/2516(RPS) - határidő: 12/04/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a margózakivonat hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (D017619/02 - 2012/2517(RPS) - határidő: 12/04/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a vasúti rendszerre vonatkozó közös biztonsági célok második csoportjáról (D017639/02 - 2012/2504(RPS) - határidő: 10/04/2012)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete a hulladékelemek és akkumulátorok újrafeldolgozási eljárásaihoz tartozó, a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti újrafeldolgozási hatékonysági mutatók számítása részletes szabályainak megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D017728/01 - 2012/2502(RPS) - határidő: 05/04/2012)
utalva illetékes: ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat