Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om skydd av de historiska, ekonomiska, produktionsmässiga och kulturella värdena hos boskapsstigarna i Medelhavsområdet (B7-0002/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

TRAN

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy