Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

13. Konklusionerne fra Det Europæiske Råd (8. - 9. december 2011) vedrørende udkast til en international aftale om en finanspolitisk stabilitetsunion (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råd (8. - 9. december 2011) vedrørende udkast til en international aftale om en finanspolitisk stabilitetsunion

Forhandlingen havde fundet sted den 13. december 2011 (punkt 5 i protokollen af 13.12.2011).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok og Carlo Casini for PPE-Gruppen om Det Europæiske Råd den 8.-9. december 2011 (B7-0003/2012)

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom og Udo Bullmann for S&D-Gruppen om Det Europæiske Råd den 8.-9. december 2011 (B7-0004/2012)

- Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om Det Europæiske Råd den 8.-9. december 2011 (B7-0005/2012)

- Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen om Det Europæiske Råd den 8.-9. december 2011 (B7-0011/2012)

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) om et udkast til international aftale om en finanspolitisk stabilitetsunion (B7-0012/2012).

Afstemning: punkt 16.2 i protokollen af 18.1.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik