Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. tammikuuta 2012 - Strasbourg

13. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta

Keskustelu käytiin 13. joulukuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 13.12.2011, kohta 5).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok ja Carlo Casini PPE-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0003/2012)

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0004/2012)

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0005/2012)

- Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B7-0011/2012)

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta finanssivakausunionia koskevan kansainvälisen sopimuksen luonnosta käsitelleen Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.–9. joulukuuta 2011) päätelmistä (B7-0012/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2012, kohta 16.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö