Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. sausio 18 d. - Strasbūras

13. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. gruodžio 13 d. (punktas 5 protokolo 13.12.2011).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok ir Carlo Casini PPE frakcijos vardu – dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu – dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu dėl Europos Vadovų Tarybos 2011 m. gruodžio 8–9 d. susitikimo (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2011 m. gruodžio 8 ir 9 d.) išvadų dėl tarptautinio susitarimo dėl fiskalinio stabilumo sąjungos projekto (B7-0012/2012).

Balsavimas: punktas 16.2 protokolo 18.1.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika